Wie we zijn

ooii

 

Elders en Pauwels is een financieel adviesbureau dat vooral actief is in de HR sector. Het juiste personeel op de juiste plaats krijgen, is geen koud kunstje. Daarom is het ook belangrijk om voor de uitvoering van deze taak beroep te doen op specialisten die kunnen putten uit jarenlange ervaring zoals de firma Elders en Pauwels.

Deze HR-ervaring leerde ons dat selectie en werving geld kost wanneer u optimale resultaten verwacht. Het financiële kostenplaatje van betrouwbare HR, selectie en werving is dus wel degelijk iets waar wij van Elders en Pauwels ervaring mee hebben. Gaandeweg werden wij ons steeds meer bewust van het feit dat een financiële analyse van een bedrijf noodzakelijk is om op een betrouwbare en duurzame manier aan HR te doen. Daarom besloten wij met ons bedrijf na jarenlang actief te zijn geweest in werving en selectie, het roer resoluut om te gooien en bewust voor de financiële analyse te kiezen. Uiteraard verloochenen wij onze HR-background niet, maar wij hebben uit eigen ervaring geleerd dat financiën belangrijk zijn en dat geld, in tegenstelling tot het gangbare spreekwoord, wel degelijk gelukkig kan maken.

Natuurlijk blijft geld altijd een middel en mag het nooit een doel op zich zijn, maar we kunnen niet anders dan het u eerlijk te vertellen. Zonder voldoende financiële draagkracht is het onmogelijk om uw plannen te creëren. Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is om zonder voorafgaande financiële middelen alvast een plan de campagne op te stellen. Planmatig werken vinden wij zeker even belangrijk als het financiële aspect van HR.

Waar wij binnen 5 jaar willen staan? Wij willen uiteraard onze zaak zowel op HR-gebied als op financieel gebied blijven uitbreiden. Hierbij vinden wij het belangrijk om steeds innovatief te werk te gaan te blijvend open te staan voor nieuwe opportuniteiten. In onze comfortzone blijven zitten, dat is helemaal niks voor ons.

Wij hopen eigenlijk een beetje dat dit ook voor u geldt. Wilt u in uw comfortzone blijven zitten? Waar wilt u staan binnen 5 of 10 jaar? Hopelijk bent ook u iemand die vooral vooruitgang wilt boeken en die steeds bruist van de nieuwe plannen. Wilt u weten hoe wij erin geslaagd zijn om onze eigen dromen te verwezenlijken op een financieel verantwoorde manier? Zo ja, lees dan hieronder verder over de diensten die Elders en Pauwels u kan aanbieden, zodat ook u of uw bedrijf niet ter plekke blijft trappelen.

Leave a Reply