Crowdfunding

Date

Zoals wij op de website al vermelden, biedt het kantoor Elders en Pauwels aan zijn klanten ook de mogelijkheid om advies te krijgen bij het opstarten van een crowdfunding campagne. Niemand kan het nog ontkennen. Deze nieuwe manier van fondsen verzamelen is een echt succes geworden. Ook voor de financiële wereld heeft dit duidelijke en verstrekkende gevolgen. De tijd dat iedereen enkel zijn of haar project kon financieren door een lening bij de bank aan te gaan, zijn nu wel degelijk voltooid verleden tijd.

De doelen van crowdfunding campagnes zijn op zijn minst erg divers te noemen. Kunstenaars, wetenschappers en muziekgroepjes zijn een groep van succesvolle gebruikers van crowdfunding. We zouden hen de creatieve gebruikers willen noemen.

Een tweede groep vormen de goede doelen. In deze tijden van structurele financiële en economische crisis wordt het steeds moeilijker om fondsen te werven voor goede doelen zoals daklozen, vluchtelingen, mensen met een beperking en andere mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Waar deze groepen vroeger meer dan eens konden rekenen op steun van de overheden, vallen deze overheidssubsidies in vele gevallen weg. Dit is dus een tweede belangrijke groep van crowdfunding gebruikers.

Een derde groep van gebruikers waarvan het belang zeker niet onderkend mag worden zijn de mensen die crowdfunding gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Vaak gaat het hier over mensen die op een of andere manier door de mazen van het maatschappelijke opvangnet vallen en daardoor geen rechten hebben of kunnen opbouwen om te kunnen genieten van uitkeringen. Crowdfunding wordt dan gebruikt als een laatste redmiddel en vaak ook zonder vooraf uitgedachte strategie. Hoewel de nood van deze derde groep gebruikers zeer zeker reëel is, is hun kans op positieve resultaten jammer genoeg eerder klein te noemen. Vele potentiële donateurs haken daarom voortijdig af. Deze vorm van crowdfunding wordt wel eens aanzien als een moderne vorm van bedelen die op weinig empathie kan rekenen.

Wie crowdfunding wil gebruiken om geld in te zamelen voor een project, doet er dus goed aan om op voorhand te bepalen tot welke groep van gebruikers hij of zij behoort. Verder is het belangrijk om een strategie of een stappenplan op te stellen vooraleer u de campagne online zet. Wat wil u bereiken? Wie is uw doelgroep? Hoe kunt u deze mensen het best bereiken? Welk platform gebruikt u daar het best voor? Het zijn allemaal dingen waar u over nagedacht moet hebben voor u de campagne opstart en Elders en Pauwels wil u daarbij graag helpen.